Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


 

Apenstreken

 

Elk jaar ontvangt het BPRC van de overheid 5 miljoen euro! Recent is EDEV - Een Dier Een VRIEND - op bezoek geweest bij het ministerie van OC&W. Op de simpele vragen die EDEV daar stelde over het BPRC kon men niet antwoorden........

 

Op 26 april 2013 werden antwoorden op vragen van Dion Graus (PVV) en Jesse Klaver (GL) gepubliceerd. Ook hier blijkt weer dat de overheid geen idee heeft waar de jaarlijkse 5 miljoen euro precies voor gebruikt wordt.

 

In een brief van oud-minister Loek Hermans aan de Tweede Kamer uit 2002 over het BPRC stond "het aantal experimenten op apen terug te dringen en uiteindelijk tot nul te reduceren". Hier is niet veel van terecht gekomen. Er is niet eens een verplicht afbouwschema voor het apenlaboratorium!

 

In diezelfde brief staat ook dat de fokkolonie teruggebracht zou worden tot 1020 apen. Op basis van de summier en incompleet gegeven aantallen zitten veel meer apen in de fokgroepen. Waarom wordt dit niet precies bijgehouden door de overheid? Het BPRC is een instituut dat afhankelijk is van een overheidssubsidie!

 

Uit het jaarverslag van het BPRC blijkt dat er in het BPRC meer apen geboren worden dan gebruikt. Waar gaan deze apen heen? Worden zij verhandeld?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen wij

 

In 2002 zijn er diverse beloftes gedaan door onze toenmalige VVD minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Loek Hermans. Onder andere dat er gewerkt zou worden aan een afbouw van het aantal apen in het BPRC. Maar ook dat het onderzoek naar alternatieven sterk uitgebreid zou moeten worden binnen het BPRC. Voor zover ons bekend zitten er op dit moment meer apen dan in 2002. Er is een afdeling voor alternatieven maar dat stelt niet veel voor. Een apencentrum haalt haar bestaansrecht uit het doen van experimenten op apen. Het zou onafhankelijk en transparant moeten zijn hoe het BPRC af moet bouwen en uiteindelijk sluiten. 

 

EDEV wil op de kortst mogelijke termijn dat de toezegging van 2002 wordt nagekomen!

  • Het aantal fokapen terug naar 1020
  • Een verplichte afbouw van dieren dat gebruikt wordt in (dodelijke) experimenten.
  • De fokgroepen krimpen daarna parallel aan de verplichte afbouw mee.
  • Voor de apen die overtollig worden binnen het BPRC dient een oplossing gevonden te worden bij liefdevolle opvangcentra.