Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Schokkende undercoverbeelden in toonaangevend apenlaboratorium blootgesteld

 

Dierproefnemers Max Planck Instituut beschuldigd van dierenmishandeling  

 

Den Haag,12 september 2014 – Na een grote undercover-operatie in het toonaangevende apenonderzoekslaboratorium Max Planck is gebleken dat de onderzoekers het publiek en de Duitse autoriteiten ernstig misleiden over het lijden van de dieren in het laboratorium. Weerzinwekkende beelden van dagenlange deprivatie van water, fysieke dwang en ernstige stress zijn gisteren blootgesteld. Het onderzoeksinstituut met een Nederlandse vestiging in Nijmegen wordt door ook de Nederlandse overheid gefinancierd en is een collega en vermoedelijk klant van het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk (ZH) dat al jaren onder vuur ligt vanwege haar zinloze experimenten op apen. Kamerleden hebben EDEV – Een DIER Een VRIEND toegezegd het undercover onderzoek in de Tweede Kamer te zullen bespreken.

 

EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als voorlopig hoogtepunt een nationaal verbod op experimenten met mensapen, en de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Ongeveer 1500 apen zitten nu nog opgesloten in de ‘Apenhel van Rijswijk’ voor wie EDEV de campagne voortzet onder de naam ‘Alle Apen Vrij’. Vandaag om 16.30 uur zal een groep dierenvrienden van EDEV voor de poort van Europa’s grootste apenlaboratorium (BPRC) staan om aandacht te vragen voor de apen die in Rijswijk opgesloten zitten. Met spandoeken en protestborden zullen voorbijgangers geïnformeerd worden over het verscholen apenleed dat in Nederland plaatsvindt en qua ernst goed vergelijkbaar is met het lijden van de apen uit de undercoveropnamen in Duitsland.

 

“Dierenvrienden worden al jaren beschuldigd met oud en achterhaald beeldmateriaal te schermen. Maar deze nieuwe, in 2013 en 2014 opgenomen beelden, bewijzen dat de situatie die wij schetsen, onveranderd is gebleven.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV. “Mensen die voor dieren opkomen, worden vaak als extremisten beschouwd. De ware extremisten zijn nu echter ontmanteld: het is tijd om in te grijpen en vergunningen in te trekken. EDEV voert momenteel gesprekken met verschillende politieke partijen over een afbouw van het aantal apen in het BPRC totdat het haar deuren sluit.”

 

EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging. EDEV is voorzitter van de Europese Coalitie van toonaangevende dierenbelangenorganisaties die deze undercover onderzoeken aanstuurt.

 

-Einde persbericht-

Bekijk de undercover beelden:        klik hier