Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Sluit de Apenhel van Rijswijk! 

WE HEBBEN ZOVEEL MOGELIJK MENSEN NODIG!!!

Elke tweede vrijdag van de maand staat EDEV voor de poort van het BPRC!

De ene keer zullen we er staan langs de kant van de weg met spandoeken en protestborden om het personeel toe te spreken over hun gruwel praktijken en natuurlijk voorbijgangers te informeren en de andere keer zullen we een ludiekere actie doen! 

Het apencentrum staat hoog op de politieke agenda en in de Tweede Kamer is men in afwachting van een aantal zaken. Juist, daarom is het van belang dat wij als burgers van deze maatschappij laten weten dat wij willen dat de apenhel van Rijswijk z.s.m. zijn deuren sluit!!

Kortom de 1600 apen hebben JOUW hulp keihard nodig! Jij komt toch ook?
Doe mee en geef je op via contact of