Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Advies-rapport dierproefnemers over apenonderzoek aan Tweede Kamer

 

Vorige week vrijdag is het langverwachterapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor aanbevelingen voor verbeteringen van wetenschappelijk onderzoek met apen aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Kort gezegd: een advies door dierproefnemers voor dierproefnemers. Oftewel: er gaat natuurlijk niets in het voordeel van de apen veranderen, want apen zijn volgens de mensen die er geld aan verdienen nou eenmaal nodig voor onderzoek. Even een simpele vergelijking. Vraag aan een bakker of je brood echt nodig hebt, dan zal het je niet verbazen dat de bakker “Ja, iedere dag!” zal zeggen. Tegenstanders van dierproeven, waaronder EDEV zelf, werden blijkbaar voor de vorm gehoord.

 

Overigens luidde de aangenomen motie van Dion Graus vorig jaar: het met spoed doorvoeren van de door de regering gewenste vermindering, verfijning en vervanging voor de meer dan 1400 Rijswijkse apen. De onderzoeksvraag van het KNAW ging echter over de nut en noodzaak van onderzoek met apen. Klein verschil….Grote gevolgen!

 

EDEV zal het hier niet bij laten en een officiële reactie indienen bij het Ministerie van Economische Zaken. Toen EDEV haar campagne voor de BPRC-apen begon, riep het BPRC nooit zonder chimpansees te kunnen. Echter, in 2002 werd een verbod op experimenten met mensapen ingesteld en er vielen daardoor geen extra doden! De geschiedenis lijkt zich te herhalen. EDEV stopt alleen niet tot Alle Apen Vrij zijn!