Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Persbericht PVV: Proefdierapen versneld vrij dankzij PVV!

Onderstaand persbericht ter informatie. EDEV's lobbywerk bij de politiek werpt vruchten af: weer een stap dichterbij de hopelijk snelle sluiting van de apenhel van Rijswijk!

 

 

Proefdierapen versneld vrij dankzij PVV
 

Vandaag werden drie moties van PVV-Kamerlid Graus aangenomen ten behoeve van het welzijn en de afname van de meer dan 1400 proefdierapen in het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk. Graus verzocht de regering met spoed uitvoering te geven aan de versnelde vermindering en vrijlating van het aantal apen in het BPRC. Ook komt er onderzoek naar de explosieve stijging van het aantal  gedode dieren voor of tijdens proeven, en wordt een transparante databank voor dierproeven en proefdieren gecreëerd. 

Dion Graus is dan ook apetrots en stelt in een reactie dat hij alleszins blijft vechten voor meer onaangekondigde controles van de NVWA en de dierenpolitie bij alle proefdiercentra.