Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


27 Maart 2013 - Lobbyen voor BPRC-apen werpt vruchten af!

 

EDEV is inmiddels volop bezig met lobbyen bij de politiek over het BPRC, het grootste apenlaboratorium van Europa dat gevestigd is in Rijswijk (ZH). EDEV spreekt niet alleen met de regeringspartijen maar ook met de oppositie. Onze gesprekken beginnen reeds vruchten af te werpen, zie via deze link op overheid.nl