Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Gangnam Bananen Flashmob Leidt tot Klacht van Dierenvrienden over Politie Haaglanden

 

Den Haag, 27 augustus 2013 – Het bestuur van Stichting EDEV – Een DIER Een VRIEND heeft vandaag een klacht ingediend bij de korpsleiding van de Politie Haaglanden en bij burgemeester Van Aartsen. Dit naar aanleiding van het belachelijke gedrag van de politie bij de vooraf-aangekondigde ludieke flashmob voor de vrijheid van apen afgelopen zaterdag avond in Scheveningen. De politie arresteerde drie mensen toen die bezig waren met het uitdelen van bananen met daaraan een foldertje over het apenmartelcentrum BPRC in Rijswijk.

 

Degene in een apenpak werd op wel zeer hardhandige en agressieve manier afgevoerd door een overmacht aan agenten. Dit leidde tot geschokte reacties van aanwezige kinderen, wandelend publiek en dinerende gasten in restaurants. EDEV organiseerde de flashmob, voor hun campagne AlleApenVrij.nl waarbij op 'Gangnam style' gedanst wordt, om aandacht te vragen voor de meer dan 1500 apen die nog altijd misbruikt worden in Europa's grootste apenlaboratorium: het BPRC in Rijswijk. EDEV wil dat het apencentrum zo snel mogelijk de deuren sluit.

 

EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als voorlopig hoogtepunt een nationaal verbod op experimenten op mensapen – met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Ongeveer 1500 apen zitten nu nog opgesloten in de ‘Apenhel van Rijswijk’ waarvoor EDEV de campagne voortzet. Iedere tweede vrijdag van de maand staat EDEV voor de poort van het BPRC met een dansactie.

 

EDEV is actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.