Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


14 December 2013 - "Freeze" Flashmob tussen winkelend publiek Den Haag!

 

EDEV staat letterlijk stil bij apenleed


Den Haag, 12 december 2013 – Op zaterdag 14 december zal een grote groep dierenvrienden van EDEV – 
Een DIER Een VRIEND letterlijk stil staan temidden van het winkelend publiek om aandacht te vragen voor
de ongeveer 1500 apen die in het Rijswijkse apenlaboratorium BPRC opgesloten zitten. Deze 'Freeze
Flashmob' zal worden vergezeld door een levensgrote aap en een spandoek. Daarnaast zullen er informatie
-flyers worden uitgedeeld.
EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten, met als voorlopig
hoogtepunt een nationaal verbod op experimenten op mensapen, met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot
gevolg. Ongeveer 1500 apen zitten nu nog opgesloten in de ‘Apenhel van Rijswijk’ voor wie EDEV de campagne voortzet. “Wij vragen op deze manier aandacht voor de schandalige praktijken die achter de gesloten deuren van het BPRC plaats-
vinden. De apen worden in speciale fixeerstoelen vastgebonden waarna zij meestal zonder verdoving de meest afgrijselijke
experimenten moeten doorstaan.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV, “In 2003 heeft de overheid een verbod
ingesteld op het gebruik van mensapen voor experimenten, wat resulteerde in de vrijheid voor de chimpansees van het
BPRC in 2006. EDEV voert momenteel gesprekken met verschillende politieke partijen over een afbouw van het aantal apen
totdat het BPRC haar deuren sluit.” EDEV is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door
het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe
vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek
met het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich
daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.