Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


EDEV stuurt 10 jaar oude brief naar diverse fracties!

 
EDEV heeft een tijdje terug een meer dan 10 jaar oude brief gestuurd aan diverse fracties in de Tweede Kamer, dit was een brief van de toenmalige minister Hermans met toezeggingen over het BPRC en vivisectie op apen in Nederland.  Wij begrijpen niet het kan dat er allerlei beloftes gedaan zijn en er tot op heden weinig tot niets van terecht is gekomen.

We zijn dan ook blij voor de apen en andere dieren in laboratoria dat Dion Graus van de PVV een paar overduidelijke moties heeft ingediend! 
 
Motie 1: verzoekt de regering de door haar gewenste vermindering, vervanging en verfijning met spoed door te voeren ten behoeve van de meer dan 1400 Rijswijkse apen. 
Motie 2: verzoekt de regering onderzoek te doen naar representativiteit van proefdieren 
Motie 3: verzoekt de regering tot meer onaangekondigde controles in proefdiercentra door de NVWA met ondersteuning van de Dierenpolitie.

Bedankt Dion en zijn medewerkers, namens de ongeveer 1400 apen in het BPRC en alle andere dieren die lijden in laboratoria !!!!!!