Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


7 november 2012 - Dierenvrienden dansen alle Rijswijkse BPRC-apen vrij!

 

Den Haag, 7 november 2012 -  Op vrijdag 9 november as. zullen dierenvrienden van stichting EDEV Een DIER Een VRIEND van 13.15 uur tot 14.00 uur dansen bij het BPRC op de Lange Kleiweg 161 te Rijswijk om aandacht te vragen voor honderden apen die nog altijd misbruikt worden in Europa's grootste apenlaboratorium voor gruwelijke experimenten met vrijwel altijd een langzame en pijnlijke dood tot gevolg.

 

EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om het apenmartelcentrum te laten sluiten. Na een aantal hoogtepunten, zoals het verbod op dierproeven op mensenapen en daarmee de bevrijding van de chimpansees uit het BPRC, is het een tijdje stil geweest rond het apencentrum. De campagne voor de vrijheid van alle apen is echter nieuw leven ingeblazen en zal met de campagnewebsite www.alleapenvrij.nl vrijdag van start gaan.

 

"Het is schandalig dat honderden apen nog steeds misbruikt worden in de apenhel van Rijswijk. In 2003 heeft de overheid een verbod ingesteld op het gebruik van mensapen voor experimenten. Daarvoor heeft het BPRC altijd geroepen dat de chimpansees onmisbaar waren voor het onderzoek dat ze deden. Hieruit blijkt maar weer wat een leugenachtige en ondoorzichtige industrie de proefdierindustrie is. Alles gebeurt in het geheim ter voorkoming van kritiek vanuit de publieke opinie," aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van EDEV, "Alleen de aantallen dieren die misbruikt worden zijn openbaar, maar wat er concreet met de dieren wordt gedaan, blijft geheim. Dieren zijn geen mensen en aan appels met peren vergelijken hebben we niets. Daarom wil EDEV dat er overgestapt gaat worden naar echt wetenschappelijke methodes - dus zonder proefdieren."