Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


150 bananen voor Kamerleden om aandacht BPRC apen!

 

Den Haag, 13 mei 2013 – Vandaag heeft EDEV 150 bananen met informatie-flyer aangeboden aan de Tweede Kamerleden om aandacht te krijgen voor de apen in het grootste apenlaboratorium van Europa, het BPRC in Rijswijk. Dierenvriend en PVV-Kamerlid Dion Graus nam de bananen onder veel media-aandacht in ontvangst. Ook supporter van de 'Alle Apen Vrij'-campagne Henk Bres was aanwezig om de ludieke actie te ondersteunen!

 

In de flyer werden een aantal speerpunten genoemd:

  • Elk jaar ontvangt het BPRC van de overheid 5 miljoen euro! Recent is EDEV – Een DIER Een VRIEND op bezoek geweest bij het Ministerie van OC&W. Op de simpele vragen die EDEV daar stelde over het BPRC  kon men niet antwoorden...
  • In dezelfde brief staat ook dat de fokkolonie teruggebracht zou worden tot 1020 apen. Op basis van de summier en incompleet gegeven aantallen zitten veel meer apen in de fokgroepen. Waarom wordt dit niet precies bijgehouden door de overheid? Het BPRC is een instituut dat grotendeels afhankelijk is van een overheidssubsidie.
  • Uit het jaarverslag van het BPRC blijkt dat er in het BPRC meer apen geboren worden als gebruikt. Waar gaan deze apen heen? Worden zij verhandeld?


EDEV wil op de kortst mogelijke termijn dat de toezegging van 2002 wordt nagekomen. Het aantal fokapen terug naar 1020 en een verplichte afbouw van dieren dat gebruikt wordt in (dodelijke) experimenten. De fokgroepen krimpen daarna parallel aan de verplichte afbouw mee.

Voor apen die overtollig worden binnen het BPRC moet een oplossing gevonden worden bij liefdevolle opvangcentra.

EDEV staat zij elke tweede vrijdag van de maand voor de poort van het BPRC om met de 'Alle Apen Vrij' campagne het hele laboratorium te sluiten!

EDEV zal op dierendag een grote actie organiseren voor de poort van het BPRC. Meer informatie over de invulling van de actie op 4 oktober zal binnenkort gegeven worden. In ieder geval zal dierenvriend, dominee, schrijver en dichter Hans Bouma tijdens de actie een toespraak houden en zullen de tot de dood toe gemartelde apen met 2 minuten stilte worden herdacht.