Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


8 November 2013 - 1 jaar (maar nog niet klaar) tot 'Alle Apen Vrij'zijn!

1 jaar (maar nog niet klaar) tot 'Alle Apen Vrij' zijn!
Dierenvrienden blijven protesteren voor poort apenlaboratorium

Op vrijdagmiddag 8 november houdt EDEV - Een DIER Een VRIEND - een bijzondere actie in verband met het 1-jarig bestaan 
van haar vernieuwde campagne 'Alle Apen Vrij'. In het afgelopen jaar heeft EDEV minimaal 1 actie per maand gevoerd en vele
gesprekken gehad met verschillende politieke partijen en Ministeries. Het BPRC staat opnieuw op de politieke agenda! En de Alle Apen Vrij campagne gaat verder! Na een aantal bijzondere acties, zoals de 'flashmobs', 'Skate mee tegen het BPRC'
en de prachtige 'bloemenzee' op werelddierendag zal ook deze actie speciaal worden! EDEV zal vanaf 16.00 tot 17:30 uur pal
voor de poort van het BPRC aan de Lange Kleiweg 161 in Rijswijk protesteren. We zullen natuurlijk onze maandelijkse
'Dans Alle Apen Vrij' actie houden, en ook is onze levensgrote aap er bij. Als afsluiting van de actie zal ter nagedachtenis aan de
apen met kaarslicht een prachtig kruis worden gemaakt! Iedereen is van harte welkom: jong en oud om ook de apen op deze dag
een hart onder de riem te komen steken. Meer informatie is te vinden op de speciale website: www.alleapenvrij.nl Het BPRC is het grootste apenlaboratorium in Europa, heeft rond de 1500 apen en wordt open gehouden door subsidies van de
belastingbetaler. Dat terwijl het BPRC alles achter beveiligde hekken, totaal niet transparant en in het geheim 'mag' doen. EDEV voert sinds haar oprichting in 1998 al campagne om de 'Apenhel van Rijswijk' te laten sluiten - met als voorlopig hoogtepunt
een nationaal verbod op experimenten op mensapen, en daarmee de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg.
Ongeveer 1500 apen zitten nu nog opgesloten in het apenmartelcentrum, waarvoor EDEV de campagne voortzet.Het aantal
experimenten op apen in Nederland loopt echter maarmondjesmaat terug, te langzaam volgens EDEV, die streeft naar een spoedig totaalverbod; om niet alleen ethische redenen maar juist ook op medisch-wetenschappelijke gronden: dieren geven immers andere testresultaten dan hoe mensen reageren op dezelfde stoffen. EDEV is een zeer actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren. De werkwijze van EDEV kenmerkt zich door
het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale wijzen te bestrijden. EDEV voert hiertoe
vreedzaam spraakmakende campagnes en acties. Daarnaast geeft EDEV voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met
het politieke bedrijf om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. EDEV acht zich daarbij
niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging.