Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Machtigings formulier

Aanhef:: Dhr.
Mevr.
Voornaam/Voorletters:*:
Achternaam*:
Email adres:*:
Adres:*:
Postcode:*:
Plaats:*:
Telefoon:
Mijn bank of giro rekeningnummer is:*:
 
Ik machtig EDEV om onderstaand bedrag af te schrijven van mijn bank of giro nummer.
 
Maak uw keuze: : € 3 euro
€ 5 euro
€ 10 euro
Ander bedrag namelijk::
 
De afschrijving mag plaats vinden per:: maand
Anders, namelijk::
 
Vragen en/of opmerkingen::
 
Mocht ik het niet eens zijn met een afschrijving dan heb ik het recht de afschrijving via mijn bank of girokantoor binnen 30 dagen terug te draaien.
 
Uw ge-emailde machtiging zal voor behandeling ter controle aan het opgegeven Email adres worden gestuurd. Bij twijfel wordt u opgebeld. U kunt deze machtiging ook printen, ondertekenen en faxen naar EDEV, faxnummer 070 3 819 255.