Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Lobbyen in de tweede kamer werpt vruchten af!

 

Dankzij EDEV’s Alle Apen Vrij campagne staat het BPRC weer op de politieke agenda.

Op 27 maart 2013 werden reeds Kamervragen gesteld door Jesse Klaver (GL) en

Dion Graus (PVV). Uit de gestelde Kamervragen bleek dat er bij het subsidieverschaffende

Ministerie eigenlijk maar weinig bekend was over het reilen en zeilen binnen het BPRC.

  

Link naar Kamervragen en antwoorden klik hier