Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Kids, Krijt voor de strijd; 'Alle Apen Vrij'!

Dit is een actie voor kinderen die ook graag hun stem willen laten horen voor de 1500 apen in Rijswijk! 

We gaan deze middag voor de ingang van de 2e kamer stoepkrijten zodat zij op deze manier de kamerleden kunnen laten weten dat de apenhel moet sluiten d.m.v. teksten en/of tekeningen!

Belangrijk nodig al je vriendjes en vriendinnetjes uit zodat het Plein in Den Haag vol staat met kinderen die ook graag willen dat de apen vrij komen! Doe je best!

Jij komt toch ook?

 

Waar: Het Plein, Den Haag (ingang 2e kamer)

Doel: Aandacht vragen voor de 1500 apen in de apenhel van Rijswijk.

Doe mee en geef je op via contact of