Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Brandbrief naar minister Van Engelshoven om nu na tientallen jaren van diverse schandalen, misstanden en dierenmishandelingen de ‘Apenhel van Rijswijk’ te sluiten

 

Den Haag, donderdag 12 september 2018 – Schokkende undercover opnames die gemaakt zijn binnen het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk laten zien hoe men daar maar wat af klungelt bij experimenten, totaal geen enkel respect heeft voor het lijden en de pijn die de dieren moeten doormaken, er zijn half verdoofde dieren te zien waarop men experimenteert, en personeel dat vrolijk aan het zingen en dansen is bij de dieren die al in een nachtmerrie zitten.

Directe link naar de beelden op de website van Een DIER Een VRIEND: https://www.edev.nl/undercoverbeelden-rijswijks-apencentrum-bprc-tonen-wangedrag-en-disrespect-dierproefnemers/

 

Een DIER Een VRIEND roept de verantwoordelijke ministers en kamerleden die dit dossier behandelen nu in een brandbrief op zelf de undercover beelden te gaan bekijken en te handelen. “Deze beelden zijn zo’n 12 kilometer van het Binnenhof gemaakt. Het kost niet veel tijd om de beelden te kijken, maar het geeft wel een ontluisterend beeld van de gang van zaken daar. Makkelijk is het niet om te zien, maar de aapjes zelf moeten deze nachtmerrie doorstaan.” aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND, de dierenbelangenorganisatie die al sinds de oprichting twintig jaar geleden strijdt voor sluiting van de ‘Apenhel van Rijswijk’. “Het BPRC kan alleen open blijven dankzij een jaarlijks subsidie-infuus van miljoenen euro’s dat ze krijgen van de belastingbetaler. Genoeg is genoeg, het BPRC moet dicht – alleen afbouwen is niet voldoende meer terwijl daar door onkundig personeel met de dieren gesold wordt!”

 

Het draagvlak om het BPRC open te houden was twintig jaar geleden al niet groot, maar is ondertussen onder het vriespunt terechtgekomen. Het BPRC is alle mooie woorden ten spijt met zo’n 1500 apen nog steeds één van de drie grootste apenvivisectiecentra in Europa. Maar wat vijftien jaar geleden beloofd – doch toen niet gedaan is, kan nu alsnog. Een afbouw naar nul op korte termijn van het BPRC, met een uitplaatsing van de dieren naar dierenopvangcentra. Dit past naadloos in het kader van de transitie die de huidige regering wil laten plaatsvinden op het gebied van dierproeven: dat Nederland in 2025 de meeste dierproeven vervangen wil hebben voor diervrij onderzoek en zo koploper wordt in ècht wetenschappelijke innovatieve testmethoden – zonder dieren.

 

Brandbrief aan Van Engelshoven nav undercover beelden apencentrum BPRC

 

Doe mee en geef je op via contact of