Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


"Ik voorzie geen grote problemen als per 2020 alle dierproeven verboden worden"

Op de website van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven staat een artikel van Huub Schellekens met bovenstaande titel!

 

Nadat EDEV dit artikel bij verschillende politici onder de aandacht had gebracht, en het door Dion Graus (PVV) tijdens het Algemeen Overleg op 20 november jl. is besproken, is EDEV zelf in gesprek geweest met de heer Schellekens. De heer Shellekens is verbonden als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (UU), farmaceutische wetenschappen en innovatieve medische biotechnologie. Ook was hij in het verleden plaatsvervangend directeur van het apencentrum in Rijswijk!!

 

Natuurlijk zijn wij druk bezig om te kijken wat dit voor de 1500 apen in Rijswijk en alle andere proefdieren kan betekenen!!

Wordt vervolgt .........

 

Link artikel: http://www.nkca.nl/3v-s-in-de-praktijk/acceptatie-door-regelgevers/geen-problemen-verbod-dierproeven/