Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Het BPRC (Biomedical Primate Research Centre)

 

Het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) is voortgekomen uit het vroegere TNO Primatencentrum. Vandaag de dag is het een onafhankelijke stichting. Het is het grootste apenvivisectie centrum van Europa! Er verblijven op dit moment rond de 1500 apen. Voornamelijk Rhesus-apen (de grootste groep) maar ook marmosets en liszt-apen.

 

Het BPRC ontvangt ieder jaar zo'n 5 miljoen euro aan subsidiegelden van de overheid. Deze subsidiegelden worden betaald van ons belastinggeld. Met andere woorden deze worden betaald door … JOU! Ja, je leest het goed: de Nederlandse belastingbetaler draait op voor de kosten.

 

Waarom niet?

 

Er zijn vele argumenten tegen het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek. Ten eerste is het altijd maar de vraag of dieren en mensen dezelfde reacties vertonen op een bepaalde stof. Een berucht voorbeeld waarin dit niet het geval was, is het geneesmiddel Softenon. Dit had geen schadelijke werking bij ratten en muizen, maar bleek bij mensen voor ernstig misvormde kinderen te zorgen als moeders dit medicijn gebruikt hadden. 

Zo werd bij het huidige BPRC (toen nog TNO-primatencentrum en REP-instituut) in de vorige eeuw het wondermiddel 'interferon' geïsoleerd. Dit zou het middel tegen kanker worden, en kostte tienduizenden proefdieren het leven. De ratten die Interferon toegediend hadden gekregen genazen van hun kunstmatig verworven kanker, en de productie van Interferon werd in gang gezet. Tot plots … Interferon haar belofte niet nakwam. Dr. Shelby Berger, arts bij het National Cancer Institute verklaarde in februari 1985 dat Interferon – in plaats vande ontwikkeling van kanket te onderdrukken, juist de groei ervan stimuleerde. (Oeps!) Nadien heeft men nog geprobeerd het in te zetten tegen hepatitis, jeugd-leukemie, kaposi-sarcomas (een kanker die veelal bij AIDS voorkomt) en in de jaren “90 werd het verhaal verspreid door 'uitvinder-dierproefnemer' Huub Schellekens dat het middel tegen AIDS zou kunnen worden ingezet ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een voorbeeld is het HIV onderzoek op chimpansees. Het bleek dat chimpansees geen AIDS ontwikkelden met het HIV-virus; en dus ook niet ziek werden. Voor het vertrek van de chimpansees uit het BPRC een aantal jaren geleden was de discussie dat deze absoluut niet gemist konden worden. Zo zouden onder andere “alle kinderen in Afrika sterven” en TOCH zijn experimenten op chimpansees in heel Europa nu verboden (en wonen de 'HIV-chimpansees' bij stichting AAP in Almere). Er zijn echter niet nog meer kinderen aan AIDS gestorven in Afrika doordat men gestopt is met experimenten op chimpansees. Omdat men volledig inzet op dierproeven zijn er helaas ook niet minder kinderen gestorven … ondertussen hebben apen hun eigen variant (SIV), net als katten (FIV) of bijvoorbeeld runderen (BIV), maar die allen geen AIDS kunnen ontwikkelen met het HIV-virus.Maar als onze genetisch zo gelijkende 'neef' de chimpansee al geen goed testmodel is, hoe kunnen dieren die nog minder op ons lijken dan wel een goed testmodel zijn? Welke lijkt dan wel op ons – op jou of op mij? De kat? Rat, muis of cavia? Nee – dieren zijn anders dan mensen, en reageren anders dan mensen! Dit maakt dat dierproefnemers geen wetenschappers zijn, maar hooguit een levensgevaarlijke loterij houden ten koste van de volksgezondheid. Dierproefnemers zijn vivisectie-activisten die proberen op deze wijze hun jaarlijkse miljoenenstroom gaande te houden. Ze laten ons betalen voor de wijze waarop zij de bevolking structureel vergiftigen en ziek houden. Wanneer een groep arabische extremisten dat zo zou doen zouden ze worden nagejaagd als terroristen ...Wanneer bijvoorbeeld de auto-industrie een fout ontdekt in de ontwikkeling van hun machinerie, worden de gefabriceerde auto's teruggenomen en veiliger gemaakt, en wordt de fout in de ontwikkeling aanpast; maar niet bij de heren en dames in de witte jas. Toch zijn er inmiddels steeds meer artsen en ex-dierproefnemers die zich om wetenschappelijke en medische redenen tegen dierproeven opstellen: vanwege de gevaren voor de volksgezondheid. Het wordt tijd dat de overheid dierproefnemers op het matje roept en hen zich laat verantwoorden om wat zij doen, maar in ieder geval hun onwetenschappelijke houding laten stoppen in het belang van dier en mens!