Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


Donatie pagina

Ik doe mee en help nu de apen en alleapenvrij met een donatie. De campagnes en activiteiten van EDEV voor de dieren zijn alleen mogelijk dankzij donaties van dierenvrienden. EDEV krijgt geen overheidssteun of subsidies. Kiest u voor maandelijkse donatie dan gaat onze voorkeur uit naar het machtigingsformulier. Alvast bedankt!

Ja ik steun de apen met een maandelijkse donatie

 

 

 

 

 

Ja ik steun de apen met een eenmalige donatie