Waarom dierproeven niet werken

 

Hoewel het merendeel van de praktiserende artsen vivisectie verdedigt, weten de meesten niet wat ze eigenlijk verdedigen, omdat ze nog nooit over de drempel van een vivisectielaboratorium zijn geweest. Daarentegen hebben de meeste dierproefnemers nog nooit ook maar vijf minuten beroepshalve aan een ziekbed doorgebracht. Medisch historicus Hans Ruesch zei hier halverwege vorige eeuw over: “Veel dierproefnemers beginnen met research omdat daar geen speciale studie voor nodig is: iedere onbenul kan levende dieren opensnijden en doorgeven wat hij ziet.” Door het doen van dierproeven kunnen de werkelijke oorzaken van ziekten bij de mens niet worden opgespoord en daardoor ook niet genezen. Omdat de ziekte van de mens bij proefdieren niet spontaan voorkomt, moet deze kunstmatig en symptomatisch worden opgeroepen.

 

Het zogenaamde 'model' van de ziekte bij het proefdier heeft, op een aantal verschijnselen na, dan meestal weinig te maken met de menselijke kwaal. Een slag op het hoofd van een proefdier is oorzakelijk niet hetzelfde als hoofdpijn veroorzaakt door bijvoorbeeld een hersentumor bij de mens. Een arts of dierproefnemer die denkt dat dat wel zo is, kan wellicht beter fietsen gaan repareren – of misschien gaat het daar dan net zo fout … Voorts stellen de resultaten van dierproeven ons niet in staat om harde conclusies te trekken op medisch terrein omdat tussen dier en mens een veelvoud aan verschillen bestaat in onder meer fysiologisch en psychisch opzicht: dieren reageren anders dan mensen! Er zijn dan ook talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de resultaten van dierproeven uitgesproken misleidend zijn voor de mens, waarvan hieronder slechts enkele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 

Het doen van dierproeven is niet alleen een wrede en onethische, maar tevens een onwetenschappelijke en reeds lang achterhaalde methode, die in het belang van mens en dier binnen de kortst mogelijke tijd moet worden afgeschaft en vervangen door een zinvolle en humane werkwijze die geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Dierproeven in Nederland

 

In Nederland worden jaarlijks zo'n 575.000 dierproeven gedaan. Vijfentwintig jaar geleden was dit nog het dubbele! De feiten op een rij:

 

  • van de 589.853 dierproeven die in 2011 in Nederland uitgevoerd werden, waren 462.246 dierproeven (ruim 78%) NIET wettelijk verplicht

  • verder werd er bij 484.814 dierproeven (ruim 82%) GEEN pijnbestrijding toegepast

  • bovenop de 575.278 dieren die in 2010 in experimenten gebruikt werden, werden er ook nog eens 530.446 dieren te veel gefokt en afgemaakt 

 

Bovenstaande gegevens zijn terug te vinden in de Zo Doende - een jaarlijkse rapportage van het ministerie van VWS. Ondanks deze schokkende cijfers vindt de overheid het niet nodig om hier iets aan te doen. Vreemd, als men zoveel miljoenen per jaar aan subsidie verleent!

  

Dierexperimentencommissies (DEC's)

 

Volgens de Wet op de dierproeven mag een dierproef pas uitgevoerd worden als de DEC een positief advies heeft gegeven. Aan de hand van het onderzoeksplan dat de onderzoeker heeft ingediend beoordeelt de DEC de dierproef.

 

De samenstelling van deze commissie is alles behalve onafhankelijk! De commissie bestaat uit mensen die op enigerlei wijze, hetzij via eigen onderzoek met apen of via andere samenwerkingsverbanden in onderzoeksprojecten met o.a. het BPRC te maken hebben.