Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

 


EDEV's - AlleApenVrij zet het BPRC opnieuw op de Agenda!

 

Als voorbereiding op het aankomende Algemeen Overleg Dierproeven dat gehouden werd

op 15 mei 2013, werden door EDEV 150 door Turbana gesponsorde bananen voorzien van

informatieflyer aangeboden aan de Kamerleden. Hierin stonden de speerpunten die EDEV

over het BPRC naar voren wilde brengen. Onder grote belangstelling van de aanwezige

media werden de bananen door PVV Kamerlid Dion Graus in ontvangst genomen. Ook

Alle Apen Vrij-supporter Henk Bres kwam even langs om de ludieke actie te ondersteunen!

 

Tijdens het Algemeen Overleg Dierproeven op 15 mei 2013 kreeg staatssecretaris Sharon

Dijksma een info-banaantje van Dion Graus aangeboden, en er werd ook uitgebreid gesproken

over het BPRC. Dijksma deed een aantal toezeggingen waaronder aan de Kamer te laten weten

welke mogelijkheden er zijn voor een verdere reductie van de apenaantallen binnen het BPRC.

 

Link naar Kamerbrief nav toezeggingen AO Dierproeven 2013  klik hier

 

EDEV houdt ondertussen de druk op de ketel en blijft gesprekken voeren met verschillende

partijen en het Ministerie van Economische Zaken.