Over alle apen vrij.nl

Alle apen vrij.nl is een onderdeel van EDEV (Een Dier Een Vriend). EDEV is een non-profit organisatie voor de bescherming van de rechten van het dier. Door spraakmakende acties komt EDEV op voor de rechten van het individuele dier om vrij te leven van pijn, angst en opsluiting.

 
 
 

Contact

Postbus 93029
2509 AA  Den Haag
Tel: 070-38 33 699
Fax: 070-38 19255
info@alleapenvrij.nl

IBAN: NL08INGB0008000242

Informatiestand

Op dit moment staan wij geen stands

Locatie: 

Tijd: 

 

Laatste NIEUWS klik HIER of klik facebook! 

 

Inwoners Rijswijk: Teken de petitie; Alle Apen Vrij!

EDEV zal deze petitie aanbieden aan de Gemeenteraad van Rijswijk. 

7 Juni 2018 Algemeen Overleg Dierproeven

Tijd: 14:30 - 17:30 uur

Locatie: Tweede Kamer, Den Haag, Troelstrazaal 

 

Teken de petitie; Alle Apen Vrij!

EDEV zal deze petitie bij voldoende handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer. 

Eenmansacties; Doe je mee?

Meer informatie via de link Geef je op  of stuur een email naar: info@alleapenvrij.nl

Locatie: Lange Kleiweg 161, Rijswijk ZH